Archivio per: Tribunale di Chieti

TRIBUNALE DI CHIETI – statino delle udienze penali di OTTOBRE 2023

UD.02.10.23 UD.03.10.23COLL. UD.04.10.23 UD.05.10.23 UD.06.10.23MARIOTTI UD.06.10.23SUSI UD.09.10.23 UD.10.10.23COLAGRECO UD.11.10.23 UD.12.10.23 UD.13.10.23MARIOTTI UD.13.10.23SUSI UD.16.10.23SACCO UD.17.10.23COLL. UD.17.10.23DE NINIS UD.18.10.23 UD.19.10.23 UD.20.10.23MARIOTTI UD.20.10.23SUSI UD.23.10.23 UD.24.10.23 UD.25.10.23COLANMGELI UD.25.10.23DI BERARDINO …

Leggi di più  
TRIBUNALE DI CHIETI – statino delle udienze penali di SETTEMBRE 2023

UD.05.09.23COLLEGIO UD.07.09.23 UD.08.09.23ASSISE UD.08.09.23MARIOTTI UD.08.09.23SUSI UD.11.09.23 UD.12.09.23COLAGRECO UD.12.09.23SACCO UD.13.9.23 UD.14.09.23 UD.15.09.23MARIOTTI UD.15.09.23SUSI UD.18.09.23 UD.19.09.23COLLEGIO UD.20.09.23COLANGELI UD.20.09.23DI BERARDINO UD.21.09.23 UD.22.09.23MARIOTTI UD.22.09.23SUSI UD.25.09.23COLLEGIO UD.25.09.23SACCO UD.26.09.23DE NINIS UD.27.09.23ASSISE …

Leggi di più